UK IPTV

#EXTINF:-1,BBC 1
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/54
#EXTINF:-1,BBC 2
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/55
#EXTINF:-1,CBBC
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/56
#EXTINF:-1,ITV BOX OFFICE 5 ( PPV Boxing )
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/57
#EXTINF:-1, CHANNEL 4
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/58
#EXTINF:-1,CHANNEL 5
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/59
#EXTINF:-1,ITV 1
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/60
#EXTINF:-1, ITV 2
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/61
#EXTINF:-1,ITV 3
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/62
#EXTINF:-1, ITV 4
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/63
#EXTINF:-1, one
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/64
#EXTINF:-1, TWO
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/65
#EXTINF:-1, Atlantic HD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/66
#EXTINF:-1, Arts
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/67
#EXTINF:-1,Drama
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/75
#EXTINF:-1,Discovery Turbo
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/74
#EXTINF:-1,Discovery Shed
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/73
#EXTINF:-1,Discovery Science
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/72
#EXTINF:-1, Discovery History
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/71
#EXTINF:-1, Discovery Channel
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/70
#EXTINF:-1,DMAX
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/69
#EXTINF:-1,E4
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/68
#EXTINF:-1, Crime & Investigation
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/76
#EXTINF:-1,Comedy Central
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/77
#EXTINF:-1, CBS Reality
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/78
#EXTINF:-1,Box Nation SD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/79
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/80
#EXTINF:-1,Alibi
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/81
#EXTINF:-1, 5STAR
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/82
#EXTINF:-1,5Spike
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/83
#EXTINF:-1, 5 USA
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/84
#EXTINF:-1,4seven
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/85
#EXTINF:-1, sport 2HD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/90
#EXTINF:-1,sport 1HD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/89
#EXTINF:-1,GOLD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/88
#EXTINF:-1, LIFE TIME
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/87
#EXTINF:-1,4Music
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/86
#EXTINF:-1,BOX OFFICE PPV 1
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/91
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/92
#EXTINF:-1, Universal
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/93
#EXTINF:-1,TLC
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/94
#EXTINF:-1, SYFY
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/95
#EXTINF:-1, Sony Movies
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/96
#EXTINF:-1, Sony Crime
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/97
#EXTINF:-1,Really
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/98
#EXTINF:-1,Premier Sports 2
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/101
#EXTINF:-1, Premier Sports 1
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/100
#EXTINF:-1,Quest
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/99
#EXTINF:-1, Paramount
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/102
#EXTINF:-1, MTV
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/103
#EXTINF:-1, Box Office 4 (PPV Events Only)
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/106
#EXTINF:-1, Horror Channel
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/105
#EXTINF:-1,LFC TV
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/104
#EXTINF:-1,Disney Channel
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/111
#EXTINF:-1,Cartoon Network
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/110
#EXTINF:-1,Nickelodeon HD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/109
#EXTINF:-1,NickToons
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/108
#EXTINF:-1, AMC
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/107
#EXTINF:-1,WWE Superslam
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/112
#EXTINF:-1, Racing TV
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/113
#EXTINF:-1,POP Max
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/114
#EXTINF:-1,Film4
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/115
#EXTINF:-1,Baby tv
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/117
#EXTINF:-1, Disney XD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/116
#EXTINF:-1, Sports 11
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/127
#EXTINF:-1, Sports 1
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/118
#EXTINF:-1, Sports 2 HD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/119
#EXTINF:-1, Sports 3
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/120
#EXTINF:-1, Sports 4
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/121
#EXTINF:-1, Sports 5 HD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/122
#EXTINF:-1, Sports 7
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/124
#EXTINF:-1, Sports 6 HD
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/123
#EXTINF:-1, Sports 9
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/126
#EXTINF:-1, Sports 8
http://51.89.232.226:25461/tam/ziksbXX5bk/125