Mix CA, USA

#EXTINF:-1,TEN 1
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/4193
#EXTINF:-1,TEN 2
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/4194
#EXTINF:-1,TEN 3
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/4195
#EXTINF:-1, BOX NATION
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/209
#EXTINF:-1,EURO SPORT 1 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/211
#EXTINF:-1,EURO SPORT 2 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/212
#EXTINF:-1, SPORTS NEWS
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/203
#EXTINF:-1, SPORTS CRICKET
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/205
#EXTINF:-1, SPORTS ACTION
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/206
#EXTINF:-1, SPORTS ARENA
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/207
#EXTINF:-1, SPORTS PREMIER LEAGUE
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/208
#EXTINF:-1, AT THE RACES
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/2197
#EXTINF:-1, SPORTS F1 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/210
#EXTINF:-1, SPORTS MIX
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/194
#EXTINF:-1, SPORTS 2 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/226
#EXTINF:-1,EIR SPORTS 1 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/234
#EXTINF:-1,TYC SPORTS INT (ES)
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/240
#EXTINF:-1,ESPN ES HD (ES)
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/238
#EXTINF:-1,FOX ES (ES)
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/237
#EXTINF:-1,NBC HD EAST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/7
#EXTINF:-1,CBS HD EAST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/8
#EXTINF:-1,ABC HD EAST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/10
#EXTINF:-1,FOX HD EAST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/9
#EXTINF:-1,*CP24 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/11
#EXTINF:-1,CP24 (H264)
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71459
#EXTINF:-1,OMNI 1 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/12
#EXTINF:-1,OMNI 2 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/13
#EXTINF:-1,CITY TV HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/14
#EXTINF:-1,*GLOBAL EAST HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/15
#EXTINF:-1,*CTV EAST HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/16
#EXTINF:-1,CTV NORTH
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/17
#EXTINF:-1,CTV KITCHNER – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71277
#EXTINF:-1,CTV2 LONDON – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71281
#EXTINF:-1,CBC EAST HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/18
#EXTINF:-1,CBC WINDSOR – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71279
#EXTINF:-1,CBC HALIFAX
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/4075
#EXTINF:-1,CTV HALIFAX
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/4074
#EXTINF:-1,CBC ATLANTIC – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71278
#EXTINF:-1,CBC CHARLOTTETOWN HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/72691
#EXTINF:-1,CTV MONCTON – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71282
#EXTINF:-1,CTV NB – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71283
#EXTINF:-1,NTV (NEWFOUNDLAND) – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/68073
#EXTINF:-1,CBC OTTAWA – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/45499
#EXTINF:-1,CTV OTTAWA – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/65625
#EXTINF:-1,CTV 2 OTTAWA – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/59130
#EXTINF:-1,CTV WINNIPEG
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/63327
#EXTINF:-1,CBC WINNIPEG – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/46716
#EXTINF:-1,CBC EDMONTON – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/46715
#EXTINF:-1,CTV EDMONTON – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/65628
#EXTINF:-1,GLOBAL EDMONTON – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/65627
#EXTINF:-1,NBC HD WEST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/303
#EXTINF:-1,FOX HD WEST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/305
#EXTINF:-1,ABC HD WEST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/306
#EXTINF:-1,CBS HD WEST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/304
#EXTINF:-1,CW11 HD WEST
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/2421
#EXTINF:-1,CBC CALGARY
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/7339
#EXTINF:-1,CTV CALGARY
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/7338
#EXTINF:-1,CITY CALGARY – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71280
#EXTINF:-1,GLOBAL LETHBRIDGE – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71285
#EXTINF:-1,OMNI CALGARY – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71286
#EXTINF:-1,OMNI PRAIRIES – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71288
#EXTINF:-1,BC1 HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/307
#EXTINF:-1,GLOBAL BC HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/308
#EXTINF:-1,CTV VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/310
#EXTINF:-1,CTV 2 VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/2418
#EXTINF:-1,CITY VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/311
#EXTINF:-1,CBC VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/309
#EXTINF:-1,CHEK VANCOUVER HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/2419
#EXTINF:-1,OMNI BC – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/71287
#EXTINF:-1,CBC HD (MTL)
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/15074
#EXTINF:-1,CTV HD (MTL)
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/2398
#EXTINF:-1,GLOBAL HD (MTL)
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/2397
#EXTINF:-1,CITY HD (MTL)
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/15073
#EXTINF:-1,*USA NETWORK HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/312
#EXTINF:-1,GSN HD – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/12769
#EXTINF:-1,TV LAND HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/313
#EXTINF:-1,DEJAVIEW – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/48517
#EXTINF:-1,METV HD – NEW
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/15072
#EXTINF:-1,YES TV
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/6962
#EXTINF:-1,FX HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/314
#EXTINF:-1,FXX HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/315
#EXTINF:-1,COMEDY NETWORK HD
http://ok2.se:8000/1xOJoRUzmE/EPBNrDXKOW/316