Turkey

#EXTM3U
#EXTINF:-1,===Turkey===
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1230
#EXTINF:-1,TR: Sports 1 SD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1
#EXTINF:-1,TR: Sports 1 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/447
#EXTINF:-1,TR: Sports 1 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2
#EXTINF:-1,TR: Sports 1 UHD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/8903
#EXTINF:-1,TR: Sports 1 HD 1080P
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4614
#EXTINF:-1,TR: Sports 2 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3
#EXTINF:-1,TR: Sports 3 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4
#EXTINF:-1,TR: Sports 4 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/630
#EXTINF:-1,TR: Sports 5 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/33
#EXTINF:-1,TR: Sports Max 1
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4553
#EXTINF:-1,TR: Sports Max 2
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4557
#EXTINF:-1,TR: Sport Haber HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/5675
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 1 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/9686
#EXTINF:-1,TR: S Spor 1 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/5
#EXTINF:-1,TR: S Spor 1 HD 1080P
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/10309
#EXTINF:-1,TR: S Spor 2 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/6
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 1 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/445
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 2 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/444
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 3 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2526
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 4 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2527
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 5 (82) HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4986
#EXTINF:-1,TR: Iz HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/54
#EXTINF:-1,TR: Gurme
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1446
#EXTINF:-1,TR: History HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1262
#EXTINF:-1,TR: Animal Planet HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1532
#EXTINF:-1,TR: National Geo HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/43
#EXTINF:-1,TR: National Geo Wild HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/55
#EXTINF:-1,TR: National Geo People HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1241
#EXTINF:-1,TR: Discovery Chanel HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/50
#EXTINF:-1,TR: Discovery IDX
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2326
#EXTINF:-1,TR: Discovery Science
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2325
#EXTINF:-1,TR: Discovery Turbo Extra
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3026
#EXTINF:-1,TR: Dmax HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/34
#EXTINF:-1,TR: DMAX HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3142
#EXTINF:-1,TR: Viasat History / Natura
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3088
#EXTINF:-1,TR: Chasse & Peche
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3150
#EXTINF:-1,TR: Bbc Eart
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3016
#EXTINF:-1,TR: Ab Motors
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/5195
#EXTINF:-1,TR: TRT 1 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/14
#EXTINF:-1,TR: TRT 1 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2381
#EXTINF:-1,TR: TRT 1 HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3138
#EXTINF:-1,TR: Atv HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/10
#EXTINF:-1,TR: ATV HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2375
#EXTINF:-1,TR: ATV HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3160
#EXTINF:-1,TR: Atv2 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2997
#EXTINF:-1,TR: Kanal D HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/11
#EXTINF:-1,TR: Kanal D HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2373
#EXTINF:-1,TR: KANAL D HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3140
#EXTINF:-1,TR: Fox Tv HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/12
#EXTINF:-1,TR: Fox TV HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2372
#EXTINF:-1,TR: FOX HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3136
#EXTINF:-1,TR: Star TV HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/8
#EXTINF:-1,TR: Star Tv HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2371
#EXTINF:-1,TR: STAR HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3139
#EXTINF:-1,TR: Show TV HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/9
#EXTINF:-1,TR: Show Tv HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2374
#EXTINF:-1,TR: SHOW HD 1080P
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3152
#EXTINF:-1,TR: TV 8 HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/15
#EXTINF:-1,TR: TV 8 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2382
#EXTINF:-1,TR: TV 8 HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3141
#EXTINF:-1,TR: TV 8-5 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/30
#EXTINF:-1,TR: TV 8_5 HD 1080P
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/9177
#EXTINF:-1,TR: Teve 2
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/21
#EXTINF:-1,TR: TLC HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/47
#EXTINF:-1,TR: HT Bloomberg
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/46
#EXTINF:-1,TR: CNN Turk HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2383
#EXTINF:-1,TR: CNN Turk HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/19
#EXTINF:-1,TR: CNN TURK HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3137
#EXTINF:-1,TR: Haber Turk HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/18
#EXTINF:-1,TR: HABER TURK HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3153
#EXTINF:-1,TR: TVT HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/9597
#EXTINF:-1,TR: Kanal 7 HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/20
#EXTINF:-1,TR: KANAL 7 HD 1080P
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3143
#EXTINF:-1,TR: Beyaz Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/650
#EXTINF:-1,TR: BEYAZ TV HD 1080p
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3162
#EXTINF:-1,TR: Ntv HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/16
#EXTINF:-1,TR: NTV HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2306
#EXTINF:-1,TR: RS FM
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4431
#EXTINF:-1,TR: KRT
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1535
#EXTINF:-1,TR: Tele 1
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/13
#EXTINF:-1,TR: Artı Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3394
#EXTINF:-1,TR: Halk TV
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/22
#EXTINF:-1,TR: Ulusal Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/26
#EXTINF:-1,TR: Yol TV
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/639
#EXTINF:-1,TR: 360 Haber
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1239
#EXTINF:-1,TR: A Haber HQ
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/5133
#EXTINF:-1,TR: A Haber HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1263
#EXTINF:-1,TR: Trt Haber HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1243
#EXTINF:-1,TR: A News HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3666
#EXTINF:-1,TR: Ulke Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1240
#EXTINF:-1,TR: TV Net
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1218
#EXTINF:-1,TR: Akıllı TV
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1269
#EXTINF:-1,TR: Showmax HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1440
#EXTINF:-1,TR: Kanal A
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/627
#EXTINF:-1,TR: Cem Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1911
#EXTINF:-1,TR: Istanbul TV
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/2112
#EXTINF:-1,TR: Bengu Turk
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/58
#EXTINF:-1,TR: TRT Turk HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/27
#EXTINF:-1,TR: TRT Kurdi
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1244
#EXTINF:-1,TR: Haber 24
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/626
#EXTINF:-1,TR: Flash TV
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/640
#EXTINF:-1,TR: Kanal Avrupa
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/5196
#EXTINF:-1,TR: Cay TV
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3667
#EXTINF:-1,TR: Lalegul Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3017
#EXTINF:-1,TR: Haber Global
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3067
#EXTINF:-1,TR: Ekin Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/5668
#EXTINF:-1,TR: Cine 5
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3375
#EXTINF:-1,TR: Bursa TV
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4426
#EXTINF:-1,TR: Drt Denizli
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4428
#EXTINF:-1,TR: Fashion Box
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4430
#EXTINF:-1,TR: TGRT Belgesel
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/1217
#EXTINF:-1,TR: TRT Belgesel HD
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/638
#EXTINF:-1,TR: Yaban Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/628
#EXTINF:-1,TR: Av Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/9647
#EXTINF:-1,TR: Tgrt Haber
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/8170
#EXTINF:-1,TR: Trt Avaz
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4427
#EXTINF:-1,TR: Tv Kayseri
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/4429
#EXTINF:-1,TR: M Karadeniz Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3374
#EXTINF:-1,TR: Tek Rumeli
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3373
#EXTINF:-1,TR: Semerkand Tv
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3212
#EXTINF:-1,TR: Ordu TV 52
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3213
#EXTINF:-1,TR: Ben TV
http://ip.avov.xyz:8000/ridvan1/23102018/3665