Poland IPTV

#EXTM3U
#EXTINF:-1,Legia Warszawa
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/2079531770
#EXTINF:-1,TVP1 HD
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/952818640
#EXTINF:-1,TVP2 HD
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1642377588
#EXTINF:-1,TVP3 Bialystok
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/740906782
#EXTINF:-1,Polsat
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1522911413
#EXTINF:-1,TVN
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1793605581
#EXTINF:-1,TV4
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/308477579
#EXTINF:-1,TV Puls
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/639925097
#EXTINF:-1,TVN 7
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/871519059
#EXTINF:-1,PULS 2
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1027151477
#EXTINF:-1,TV6
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1410914636
#EXTINF:-1,Super Polsat
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/402746475
#EXTINF:-1,ESKA TV
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/508656435
#EXTINF:-1,TTV
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/24885010
#EXTINF:-1,Polo TV
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/728199839
#EXTINF:-1,ATM Rozrywka
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/185355463
#EXTINF:-1,TV Trwam
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/300158851
#EXTINF:-1,Stopklatka TV
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1186532190
#EXTINF:-1,Fokus TV
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1347824528
#EXTINF:-1,TVP ABC
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/498966597
#EXTINF:-1,TVP Kultura
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/2370933
#EXTINF:-1,TVP Historia
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1169229607
#EXTINF:-1,TVP Sport
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/995966860
#EXTINF:-1,TVP Info
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/213771187
#EXTINF:-1,Metro
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/83509316
#EXTINF:-1,Zoom TV
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1649470205
#EXTINF:-1,Nowa TV
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/1808084283
#EXTINF:-1,WP
http://83.5.212.244:9981/stream/channelid/2075796600