Archives for 

ExYU

ExYu

#EXTM3U #EXTINF:-1,BHT http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/107 #EXTINF:-1,FTV http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/110 #EXTINF:-1,OBN http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/111 #EXTINF:-1,RTL (L2) http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/109 #EXTINF:-1,RTL Crime http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/42 #EXTINF:-1,Nova TV http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/47 #EXTINF:-1,RTL 2 http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/41 #EXTINF:-1,Doma TV http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/46 #EXTINF:-1,Happy tv http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/168 #EXTINF:-1,Balkan Green http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/171 #EXTINF:-1,Pink 1 http://balkanius.xyz:12974/jumanji564gdh/EJXfv18Kck/173

ExYu

#EXTM3U #EXTINF:-1,EX-YU: 24 KITCHEN http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29738 #EXTINF:-1,EX-YU: 24 Vesti http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29737 #EXTINF:-1,EX-YU: A1 Balcan http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29736 #EXTINF:-1,EX-YU: A1 BALKAN http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29735 #EXTINF:-1,EX-YU: A1 ISLAM http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29734 #EXTINF:-1,EX-YU: AL JAZEERA http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29733 #EXTINF:-1,EX-YU: AL Jazeera Balkans http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29732 #EXTINF:-1,EX-YU: Al Jazera Balkans http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29731 #EXTINF:-1,EX-YU: Alfa http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29730 #EXTINF:-1,EX-YU: Alternativa TV http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29729 #EXTINF:-1,EX-YU: AMC http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29728 #EXTINF:-1,EX-YU: Animal Planet HD http://alc00l.ddns.net:8009/exeustranieri/TaRXvdsQ0Q/29727 #EXTINF:-1,EX-YU: Arena Sport 1 (Srb) […]

ExYu

#EXTINF:-1, Banovina rtmp://video.radio-banovina.hr/live/myStream #EXTINF:-1, Slon http://31.47.0.130:8081

ExYu VIP

#EXTM3U #EXTINF:-1,HRT 1 http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/81 #EXTINF:-1,HRT 2 http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/82 #EXTINF:-1,HRT 3 http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/83 #EXTINF:-1,HRT 4 http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/148 #EXTINF:-1,RTL HR http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/85 #EXTINF:-1,NOVA TV http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/86 #EXTINF:-1,RTL 2 http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/87 #EXTINF:-1,RTL LIVING http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/212 #EXTINF:-1,RTL Crime HR http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/400 #EXTINF:-1,Doma TV http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/88 #EXTINF:-1,CMC http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/91 #EXTINF:-1,Jugoton tv http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/505 #EXTINF:-1,Vinkovacka TV http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/556 #EXTINF:-1,Osijecka TV http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/558 #EXTINF:-1,TV Banovina http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/560 #EXTINF:-1,Slavonska TV http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/559 #EXTINF:-1,Z1 HR http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/750 #EXTINF:-1,RTS 1 http://allgames.onlygames.co:43666/digitalbpe1/petring2/133 […]

HBO

#EXTM3U #EXTINF:-1,HBO HD http://62.4.21.91:9000/live/0D6jmkhtR0/GNc4ZIDlu9/128.ts #EXTINF:-1,HBO 2 HD http://62.4.21.91:9000/live/0D6jmkhtR0/GNc4ZIDlu9/129.ts #EXTINF:-1,HBO 3 HD http://62.4.21.91:9000/live/0D6jmkhtR0/GNc4ZIDlu9/130.ts #EXTINF:-1,Cinemax HD http://62.4.21.91:9000/live/0D6jmkhtR0/GNc4ZIDlu9/131.ts #EXTINF:-1,Cinemax 2 HD http://62.4.21.91:9000/live/0D6jmkhtR0/GNc4ZIDlu9/132.ts #EXTINF:-1,CineStar TV http://62.4.21.91:9000/live/0D6jmkhtR0/GNc4ZIDlu9/133.ts #EXTINF:-1,CineStar TV Fantasy http://62.4.21.91:9000/live/0D6jmkhtR0/GNc4ZIDlu9/134.ts

Mix Channels

#EXTM3U #EXTINF:-1,ALFA TV http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/299.ts #EXTINF:-1,ANIMAL PLANET http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/331.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 1 http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/311.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 1 HD HR http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/319.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 2 http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/310.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 2 HD HR http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/318.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 3 http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/309.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 3 HD HR http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/317.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 4 http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/308.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 4 HD HR http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/316.ts #EXTINF:-1,ARENA SPORT 5 HD HR http://190.2.142.13:25461/live/primera_android/1122334455/315.ts #EXTINF:-1,ARTV Aab […]

DE, IT,… part 2

#EXTM3U #EXTINF:-1,KAZAKH TV http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/417234202 #EXTINF:-1,Channel One Russia http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1841176464 #EXTINF:-1,Nasch Kinomir http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1176516570 #EXTINF:-1,NTV Mir http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/2042974347 #EXTINF:-1,RTR Planeta http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1534507674 #EXTINF:-1,OstWest http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/2053662214 #EXTINF:-1,Telebom / Tele Dom http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/259285571 #EXTINF:-1,Mediaset http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1604264773 #EXTINF:-1,Rai Uno http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1438603852 #EXTINF:-1,Rai Due http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/91081620 #EXTINF:-1,Rai Tre http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1191340782 #EXTINF:-1,Rai News 24 http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/446888180 #EXTINF:-1,Rai Storia http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1024098960 #EXTINF:-1,itvn http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1024433577 #EXTINF:-1,TVN 24 http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1905331911 #EXTINF:-1,TV Polonia http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/206979941 #EXTINF:-1,TV Silesia http://109.193.197.48:9981/stream/channelid/1785527725 #EXTINF:-1,Record Internacional […]

ExYu

http://circusmaximus.biz:80/playlist?type=m3u&deviceMac=00:1A:79:33:61:E9&uid=21555

A1,…

#EXTM3U #EXTINF:-1,A1 Balkan http://vip.alpha-one.net:8080/A1Balkan/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Islam http://vip.alpha-one.net:8080/A1Islam/index.m3u8 #EXTINF:-1,Primera Music http://vip.alpha-one.net:8080/PrimeraMusic/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Shqiptare http://vip.alpha-one.net:8080/A1Shqiptare/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Cinema http://vip.alpha-one.net:8080/A1Cinema/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Kids http://vip.alpha-one.net:8080/A1Kids/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Srbija http://vip.alpha-one.net:8080/A1Srbija/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 World http://vip.alpha-one.net:8080/A1World/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Bosnia http://vip.alpha-one.net:8080/A1Bosnia/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Espana http://vip.alpha-one.net:8080/A1Espana/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Exclusive http://vip.alpha-one.net:8080/A1Exclusive/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Media TV HD http://vip.alpha-one.net:8080/A1MediaTV/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 Sport http://vip.alpha-one.net:8080/A1Sport/index.m3u8 #EXTINF:-1,FACETV HD http://vip.alpha-one.net:8080/FACETV/index.m3u8 #EXTINF:-1,JazzeraAL HD http://vip.alpha-one.net:8080/JazzeraAL/index.m3u8 #EXTINF:-1,MirTVHD http://vip.alpha-one.net:8080/MirTVHD/index.m3u8 #EXTINF:-1,RTV USK HD http://vip.alpha-one.net:8080/RTV:USK/index.m3u8 #EXTINF:-1,A1 […]

Croatia

#EXTM3U #EXTINF:-1,HTV1 http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/227624541 #EXTINF:-1,HTV2 http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/1750927519 #EXTINF:-1,RTL http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/2115948629 #EXTINF:-1,RTL 2 http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/1304861174 #EXTINF:-1,NOVA TV http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/929298946 #EXTINF:-1,Doma TV http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/2115610590 #EXTINF:-1,HRT3 http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/1744428154 #EXTINF:-1,HRT4 http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/485243964 #EXTINF:-1,CMC http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/2068992779 #EXTINF:-1,RTL KOCKICA http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/1949277438 #EXTINF:-1,Z1 http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/1127751881 #EXTINF:-1,JABUKA TV http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/886827336 #EXTINF:-1,Sportska televizija http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/853953473 #EXTINF:-1,MrezaZG http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/508508643 #EXTINF:-1,TV4R http://93.142.81.237:9981/stream/channelid/464815601

CR

#EXTM3U #EXTINF:-1,HTV1 http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/1937892675 #EXTINF:-1,HTV2 http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/123399122 #EXTINF:-1,RTL http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/693585068 #EXTINF:-1,NOVA TV http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/892115809 #EXTINF:-1,RTL Living. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/544560595 #EXTINF:-1,HRT4 http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/317770573 #EXTINF:-1,RTL 2 http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/2048200883 #EXTINF:-1,Z1 http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/771632520 #EXTINF:-1,PickboxTV. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/1378509584 #EXTINF:-1,National Geographic Channel. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/962842444 #EXTINF:-1,Nat Geo Wild. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/1440226676 #EXTINF:-1,History Channel. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/376317665 #EXTINF:-1,History 2. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/816781377 #EXTINF:-1,Woman. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/624198528 #EXTINF:-1,Orlando Kids. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/1810563938 #EXTINF:-1,Boomerang TV. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/475890174 #EXTINF:-1,Nickelodeon. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/754077350 #EXTINF:-1,NickJr CRO. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/391180114 #EXTINF:-1,Cinestar TV. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/164014849 #EXTINF:-1,FOX Life. http://93.137.154.123:9981/stream/channelid/1509667268 […]

Slovenia Channels

#EXTM3U #EXTINF:-1,SLO_Carli Tv http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6001.ts #EXTINF:-1,SLO_Kanal A HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6010.ts #EXTINF:-1,SLO_Net Tv http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6000.ts #EXTINF:-1,SLO_Planet 2 Tv HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6004.ts #EXTINF:-1,SLO_Planet Tv HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6005.ts #EXTINF:-1,SLO_Pop Brio HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6008.ts #EXTINF:-1,SLO_Pop Kino HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6007.ts #EXTINF:-1,SLO_Pop Oto HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6006.ts #EXTINF:-1,SLO_Pop Tv HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6009.ts #EXTINF:-1,SLO_Slo 1 HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6012.ts #EXTINF:-1,SLO_Slo 2 HD http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6011.ts #EXTINF:-1,SLO_Tv3 Medias http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6003.ts #EXTINF:-1,SLO_Voyo http://eviptv.tk:25461/live/almanturk1586599/334fwfd34ddcadasd33342342476g3424/6002.ts

Macedonian

#EXTM3U #EXTINF:-1,Alsat M https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Alsat_M)/index.m3u8 #EXTINF:-1,21 https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(TV21)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Shenja https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(TV_Shenja)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Sutel https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Shutel)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Alfa https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Alfa)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Sitel 3 https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Sitel_3)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Nasa https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Nasha_TV)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Mrt 3 https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Sobraniski_Kanal)/index.m3u8

Macedonian

#EXTM3U #EXTINF:-1,24 Vesti mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(24_Vesti)/index.m3u8 #EXTINF:-1,ERA Makedonija mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(ERA)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Kanal 5 mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Kanal_5_MK)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Kanal 5 plus mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Kanal_5_Plus_MK)/index.m3u8 #EXTINF:-1,MRT 1 mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(MRT_1)/index.m3u8 #EXTINF:-1,MRT 2 mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(MRT_2)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Sitel mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Sitel)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Telma HD Mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(Telma)/index.m3u8 #EXTINF:-1,Nova mk https://vipottbpkstream.vip.hr/Content/onevip-hls/Live/Channel(TV_Nova_MK)/index.m3u8