Vietnam

#EXTM3U
#EXTINF:-1,VTV1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.27:8136
#EXTINF:-1,VTV1 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.117:10254
#EXTINF:-1,VTV2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.39:8208
#EXTINF:-1,VTV3
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.28:8142
#EXTINF:-1,VTV3 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.118:10260
#EXTINF:-1,VTV4
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.40:8214
#EXTINF:-1,VTV5
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.41:8220
#EXTINF:-1,VTV6
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.42:8226
#EXTINF:-1,VTV6 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.119:10266
#EXTINF:-1,VTV8
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.148:8862
#EXTINF:-1,VTV9
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.241:9420
#EXTINF:-1,HTV Thể thao
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.24:8118
#EXTINF:-1,HTV1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.35:8184
#EXTINF:-1,HTV2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.36:8190
#EXTINF:-1,HTV2 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.222:9306
#EXTINF:-1,HTV3
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.104:8598
#EXTINF:-1,HTV4
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.25:8124
#EXTINF:-1,HTV7
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.21:8100
#EXTINF:-1,HTV7 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.223:9312
#EXTINF:-1,HTV9
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.31:8160
#EXTINF:-1,HTV9 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.224:9318
#EXTINF:-1,VTVCab-MTV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.82:8466
#EXTINF:-1,VTVCab-MTV HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.75:8424
#EXTINF:-1,VTVCab1-Giải trí TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.143:8832
#EXTINF:-1,VTVCab10-O2TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.26:8130
#EXTINF:-1,VTVCab12-Style TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.244:9438
#EXTINF:-1,VTVCab14-Lotte
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.140:10356
#EXTINF:-1,VTVCab16-Bóng đá TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.138:8802
#EXTINF:-1,VTVCab16-Bóng đá TV HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.210:9234
#EXTINF:-1,VTVCab17-yeah1 TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.217:9276
#EXTINF:-1,VTVCab2-Phim Việt
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.168:8982
#EXTINF:-1,VTVCab20-VFamily
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.245:10344
#EXTINF:-1,VTVCab3-Thể thao TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.208:9222
#EXTINF:-1,VTVCab3-Thể thao TV HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.207:9216
#EXTINF:-1,VTVCab4-Văn hóa
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.169:8988
#EXTINF:-1,VTVCab5-E Channel
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.193:9132
#EXTINF:-1,VTVCab6-Hay TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.220:9294
#EXTINF:-1,VTVCab7-Dramas
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.205:9204
#EXTINF:-1,VTVCab8-BiBi
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.206:9210
#EXTINF:-1,VTVCap13-HYUNDAI
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.142:10386
#EXTINF:-1,HTVC-Ca nhạc
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.126:8730
#EXTINF:-1,HTVC-Du lịch & Cuộc sống
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.221:9300
#EXTINF:-1,HTVC-Gia đình
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.170:8994
#EXTINF:-1,HTVC-Mua sắm tiêu dùng
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.229:9348
#EXTINF:-1,HTVC-Paramount HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.133:9594
#EXTINF:-1,HTVC-Phim
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.105:8604
#EXTINF:-1,HTVC-Phụ nữ
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.127:8736
#EXTINF:-1,HTVC-Thuần Việt
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.22:8106
#EXTINF:-1,HTVC-Thuần Việt HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.134:9600
#EXTINF:-1,VTC1 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.71:8400
#EXTINF:-1,VTC10-Nét Việt
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.214:9258
#EXTINF:-1,VTC11-kids TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.61:8340
#EXTINF:-1,VTC12
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.202:9186
#EXTINF:-1,VTC13-iTV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.62:8346
#EXTINF:-1,VTC13-iTV HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.74:8418
#EXTINF:-1,VTC14
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.216:9270
#EXTINF:-1,VTC16-3NTV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.215:9264
#EXTINF:-1,VTC2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.57:8322
#EXTINF:-1,VTC3
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.60:8232
#EXTINF:-1,VTC3 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.81:8460
#EXTINF:-1,VTC6
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.58:8328
#EXTINF:-1,VTC7-Today TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.213:9252
#EXTINF:-1,VTC8
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.32:8166
#EXTINF:-1,VTC9-Let’s Việt
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.59:8334
#EXTINF:-1,Thông tấn xã Việt Nam
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.52:8292
#EXTINF:-1,An ninh TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.212:9246
#EXTINF:-1,Nhân dân HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.235:10350
#EXTINF:-1,Quốc hội HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.234:10290
#EXTINF:-1,Quốc phòng Việt Nam
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.228:9342
#EXTINF:-1,Quốc phòng Việt Nam HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.219:10332
#EXTINF:-1,Xổ số
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.211:9240
#EXTINF:-1,HCaTV-HITV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.55:8310
#EXTINF:-1,Animal Planet
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.48:8268
#EXTINF:-1,arirang
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.43:8238
#EXTINF:-1,Asian Food Channel
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.115:10236
#EXTINF:-1,Asian Food Channel HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.129:9570
#EXTINF:-1,AXN
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.14:8058
#EXTINF:-1,Bloomberg
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.7:8016
#EXTINF:-1,CARTOON NETWORK
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.16:8070
#EXTINF:-1,CCTV4-Tiếng Trung
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.3:7992
#EXTINF:-1,CINEMAX
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.20:8094
#EXTINF:-1,CNN
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.126:8076
#EXTINF:-1,Channel V
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.13:8052
#EXTINF:-1,Channel V HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.132:9588
#EXTINF:-1,Da Vinci Learning
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.108:10224
#EXTINF:-1,Da Vinci Learning HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.131:9582
#EXTINF:-1,DISCOVERY
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.47:8262
#EXTINF:-1,DISNEY
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.18:8082
#EXTINF:-1,Disney Junior
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.90:10398
#EXTINF:-1,Diva Universal
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.109:10230
#EXTINF:-1,Diva Universal HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.130:9576
#EXTINF:-1,DW-TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.6:8010
#EXTINF:-1,DW-TV HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.233:10416
#EXTINF:-1,FASHION
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.2:7986
#EXTINF:-1,FOX
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.66:8370
#EXTINF:-1,FOX HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.120:8448
#EXTINF:-1,FOX SPORTS
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.11:8040
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.12:8046
#EXTINF:-1,France 24
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.135:9606
#EXTINF:-1,GEM
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.84:10392
#EXTINF:-1,HBO
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.19:8088
#EXTINF:-1,KBS World
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.136:9612
#EXTINF:-1,MEDIACORP
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.5:8004
#EXTINF:-1,Nat Geo People
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.121:8376
#EXTINF:-1,Nat Geo People HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.76:8430
#EXTINF:-1,Nat Geo Wild HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.123:8454
#EXTINF:-1,National Geographic
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.122:8364
#EXTINF:-1,National Geographic HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.1:7980
#EXTINF:-1,NHK WORLD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.8:8022
#EXTINF:-1,NHK WORLD HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.72:8406
#EXTINF:-1,OPT 1-Tiếng Nga
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.63:8352
#EXTINF:-1,Outdoor Channel HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.107:10218
#EXTINF:-1,POCCNR PTP-Tiếng Nga
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.127:8544
#EXTINF:-1,Rai Italia
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.124:8358
#EXTINF:-1,Red By HBO
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.44:8244
#EXTINF:-1,Red By HBO HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.9:8028
#EXTINF:-1,RTTiếng Nga
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.125:8538
#EXTINF:-1,STAR MOVIES
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.10:8034
#EXTINF:-1,Star Movies HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.77:8436
#EXTINF:-1,Star World
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.119:8382
#EXTINF:-1,Star World HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.78:8442
#EXTINF:-1,TOONAMI
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.91:10404
#EXTINF:-1,TV5MONDE
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.45:8250
#EXTINF:-1,Travel & Living
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.49:8274
#EXTINF:-1,SCTV10-Az Shop
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.233:10284
#EXTINF:-1,SCTV5-SCJ Shopping
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.227:10338
#EXTINF:-1,An Giang
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.110:8742
#EXTINF:-1,Bà Rịa
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.73:8748
#EXTINF:-1,Bạc Liêu
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.116:8766
#EXTINF:-1,Bắc Giang
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.89:8754
#EXTINF:-1,Bắc Kạn
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.92:8760
#EXTINF:-1,Bắc Ninh
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.133:8772
#EXTINF:-1,Bến Tre
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.115:8778
#EXTINF:-1,Bình Dương 1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.136:8790
#EXTINF:-1,Bình Dương 2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.137:8796
#EXTINF:-1,Bình Dương 4-iMovie TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.139:8808
#EXTINF:-1,Bình Định
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.88:8784
#EXTINF:-1,Bình Phước
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.90:8814
#EXTINF:-1,Bình Thuận
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.77:8820
#EXTINF:-1,Cà Mau
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.117:8826
#EXTINF:-1,Cao Bằng
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.109:8844
#EXTINF:-1,Cần Thơ
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.144:8838
#EXTINF:-1,Đà Nẳng 1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.146:8850
#EXTINF:-1,Đà Nẵng 2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.114:8856
#EXTINF:-1,Đắk Lắk
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.86:8868
#EXTINF:-1,Đắk Nông
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.72:8874
#EXTINF:-1,Điện Biên
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.76:8880
#EXTINF:-1,Đồng Nai 1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.152:8886
#EXTINF:-1,Đồng Nai 2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.153:8892
#EXTINF:-1,Đồng Tháp
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.154:8898
#EXTINF:-1,Gia Lai
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.68:8904
#EXTINF:-1,Hà Giang
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.85:8910
#EXTINF:-1,Hà Nam
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.82:8916
#EXTINF:-1,Hà Nội 1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.29:8148
#EXTINF:-1,Hà Nội 2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.23:8112
#EXTINF:-1,Hà Tĩnh
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.96:8922
#EXTINF:-1,Hải Dương
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.79:8928
#EXTINF:-1,Hải Phòng
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.104:8934
#EXTINF:-1,Hậu Giang
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.112:8940
#EXTINF:-1,Hòa Bình
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.71:8946
#EXTINF:-1,Hưng Yên
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.84:8952
#EXTINF:-1,Kiên Giang
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.113:8964
#EXTINF:-1,Kon Tum
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.66:8970
#EXTINF:-1,Khánh Hoà
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.99:8958
#EXTINF:-1,Lai Châu
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.67:9174
#EXTINF:-1,Lạng Sơn
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.107:8646
#EXTINF:-1,Lào Cai
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.93:8718
#EXTINF:-1,Lâm Đồng
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.78:8976
#EXTINF:-1,Long An 34
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.171:9000
#EXTINF:-1,Nam Định
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.69:9006
#EXTINF:-1,Ninh Bình
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.80:9018
#EXTINF:-1,Ninh Thuận
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.74:9024
#EXTINF:-1,Nghệ An
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.101:9012
#EXTINF:-1,Phú Thọ
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.95:9030
#EXTINF:-1,Phú Yên
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.161:10362
#EXTINF:-1,Quãng Bình
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.98:9042
#EXTINF:-1,Quảng Nam
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.81:9048
#EXTINF:-1,Quảng Ninh
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.181:9060
#EXTINF:-1,Quảng Ngãi
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.108:9054
#EXTINF:-1,Quảng Trị
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.105:9066
#EXTINF:-1,Sóc Trăng
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.103:9072
#EXTINF:-1,Sơn La
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.184:9078
#EXTINF:-1,Tây Ninh 11
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.97:9084
#EXTINF:-1,Tiền Giang
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.189:9108
#EXTINF:-1,Tuyên Quang
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.91:9138
#EXTINF:-1,Thái Bình
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.100:9090
#EXTINF:-1,Thái Nguyên 1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.87:9096
#EXTINF:-1,Thái Nguyên 2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.70:9168
#EXTINF:-1,Thanh Hoá
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.111:9102
#EXTINF:-1,Thừa Thiên Huế
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.106:9042
#EXTINF:-1,Trà Vinh
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.102:8472
#EXTINF:-1,Vĩnh Long 1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.195:9144
#EXTINF:-1,Vĩnh Long 2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.196:9150
#EXTINF:-1,Vĩnh Phúc
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.83:9156
#EXTINF:-1,Yên Bái
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.2.75:8790
#EXTINF:-1,VOV Giao thông
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.38:8202
#EXTINF:-1,VOV TV
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.46:8256
#EXTINF:-1,VOV1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.33:8172
#EXTINF:-1,VOV2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.37:8196
#EXTINF:-1,VOV3
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.34:8178
#EXTINF:-1,VTC1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.30:8154
#EXTINF:-1,K+1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.96:8550
#EXTINF:-1,K+1 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.122:10314
#EXTINF:-1,K+NS
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.97:8556
#EXTINF:-1,K+NS HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.123:10320
#EXTINF:-1,K+PM
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.98:8562
#EXTINF:-1,K+PM HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.125:10326
#EXTINF:-1,K+PC
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.131:10368
#EXTINF:-1,K+PC HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.176:10374
#EXTINF:-1,Bóng đá 801 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.50:8280
#EXTINF:-1,Bóng đá 802 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.51:8286
#EXTINF:-1,Bóng đá 803 HD
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.56:8316
#EXTINF:-1,Mosaic 1
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.242:9426
#EXTINF:-1,Mosaic 2
http://14.161.132.130:4022/rtp/232.84.1.243:9432