Viet

#EXTM3U
#EXTINF:-1,STV1 _ TH Sóc Trăng
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.159:30120
#EXTINF:-1,THTPCT _ TH Thành phố Cần Thơ
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.132:30120
#EXTINF:-1,VTV2 HD (HD 4.5Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.2:30120
#EXTINF:-1,VTV3 HD (HD 4.5Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.3:30120
#EXTINF:-1,VTV4 HD (HD 4.5Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.4:30120
#EXTINF:-1,VTV6 HD (HD 4.5Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.6:30120
#EXTINF:-1,VTC3 HD (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.42:30120
#EXTINF:-1,VTC13 HD (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.52:30120
#EXTINF:-1,VTC12
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.51:30120
#EXTINF:-1,VOV Vietnam Journey
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.171:30120
#EXTINF:-1,HTV7 HD (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.59:30120
#EXTINF:-1,ANTV HD (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.169:30120
#EXTINF:-1,Nhân Dân TV (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.91:30120
#EXTINF:-1,QUỐC HỘI (HD 6Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.148:30120
#EXTINF:-1,QPVN (HD 6Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.217:30120
#EXTINF:-1,VNEWS (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.43:30120
#EXTINF:-1,An Viên HD _ BTV9 (HD 50p)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.189:30120
#EXTINF:-1,AN NINH THẾ GIỚI
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.208:30120
#EXTINF:-1,THĐT2 _ Miền Tây
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.221:30120
#EXTINF:-1,NCM _ BTV10
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.225:30120
#EXTINF:-1,PHIM HAY
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.222:30120
#EXTINF:-1,youTV _ Hanoicab2
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.207:30120
#EXTINF:-1,MOV _ Hanoicab4
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.206:30120
#EXTINF:-1,Vietnamnet
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.194:30120
#EXTINF:-1,[V] HD (HD 8Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.30:30120
#EXTINF:-1,Da Vinci (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.38:30120
#EXTINF:-1,FOX life (HD 8Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.32:30120
#EXTINF:-1,HBO (HD 11Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.102:30120
#EXTINF:-1,NATIONAL GEOGRAPHIC HD (HD 8Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.31:30120
#EXTINF:-1,WBTV (HD 8Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.139:30120
#EXTINF:-1,Arirang KOREA
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.201:30120
#EXTINF:-1,KBS WORLD
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.196:30120
#EXTINF:-1,VTV1 HD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.1:30120
#EXTINF:-1,VTV5 HD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.5:30120
#EXTINF:-1,VTV8 HD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.7:30120
#EXTINF:-1,VTV9 HD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.8:30120
#EXTINF:-1,VTC2 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.41:30120
#EXTINF:-1,VTC4 HD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.43:30120
#EXTINF:-1,VTC5 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.44:30120
#EXTINF:-1,VTC6 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.45:30120
#EXTINF:-1,VTC7 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.46:30120
#EXTINF:-1,VTC8 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.47:30120
#EXTINF:-1,VTC9 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.48:30120
#EXTINF:-1,VTC10 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.49:30120
#EXTINF:-1,VTC11 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.50:30120
#EXTINF:-1,VTC14 HD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.53:30120
#EXTINF:-1,VTC16 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.54:30120
#EXTINF:-1,HTV1 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.55:30120
#EXTINF:-1,HTV2 Vie Channel (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.56:30120
#EXTINF:-1,HTV3 Dreams TV (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.57:30120
#EXTINF:-1,HTV Keys (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.58:30120
#EXTINF:-1,HTV THỂ THAO (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.60:30120
#EXTINF:-1,HTV (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.68:30120
#EXTINF:-1,DU LỊCH VÀ CUỘC SỐNG (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.67:30120
#EXTINF:-1,FBNC (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.70:30120
#EXTINF:-1,GIA ĐÌNH (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.64:30120
#EXTINF:-1,HTVC PHIM (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.63:30120
#EXTINF:-1,PHỤ NỮ (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.66:30120
#EXTINF:-1,Thuần Việt (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.61:30120
#EXTINF:-1,Thuần Việt HD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.62:30120
#EXTINF:-1,PHIM HAY (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.77:30120
#EXTINF:-1,BTV10 NCM (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.83:30120
#EXTINF:-1,QTV3 _ TH Quảng Ninh (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.86:30120
#EXTINF:-1,BPTV2 _ HOME tv (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.80:30120
#EXTINF:-1,BTV2 HD _ TH Bình Dương (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.81:30120
#EXTINF:-1,BTV6 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.78:30120
#EXTINF:-1,BTV11 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.84:30120
#EXTINF:-1,iMOVIE TV HD PHIM CHỌN LỌC _ BTV4 (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.82:30120
#EXTINF:-1,ĐNRTV2 HD _ TH Đồng Nai (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.85:30120
#EXTINF:-1,THVL2 HD _ TH Vĩnh Long (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.87:30120
#EXTINF:-1,ABC AUSTRALIA (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.19:30120
#EXTINF:-1,Asian Food Channel (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.36:30120
#EXTINF:-1,Animal Planet (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.27:30120
#EXTINF:-1,arirang KOREA (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.74:30120
#EXTINF:-1,AXN (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.9:30120
#EXTINF:-1,Baby First (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.28:30120
#EXTINF:-1,BBC earth (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.21:30120
#EXTINF:-1,BBC lifestyle (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.23:30120
#EXTINF:-1,BBC WORLD NEWS (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.22:30120
#EXTINF:-1,BLOOMBERG (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.18:30120
#EXTINF:-1,BOOMERANG (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.16:30120
#EXTINF:-1,CARTOON NETWORK (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.13:30120
#EXTINF:-1,cna (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.76:30120
#EXTINF:-1,Cinema World (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.15:30120
#EXTINF:-1,CNN (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.17:30120
#EXTINF:-1,Discovery Asia (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.25:30120
#EXTINF:-1,Discovery Channel (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.24:30120
#EXTINF:-1,DIVA (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.39:30120
#EXTINF:-1,DW (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.75:30120
#EXTINF:-1,FASHION TV (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.20:30120
#EXTINF:-1,FOX HD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.33:30120
#EXTINF:-1,FOX MOVIES (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.34:30120
#EXTINF:-1,FOX SPORTS (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.10:30120
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 2 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.11:30120
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 3 (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.12:30120
#EXTINF:-1,FRANCE 24 (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.71:30120
#EXTINF:-1,KBS WORLD (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.69:30120
#EXTINF:-1,KIX (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.40:30120
#EXTINF:-1,NHK WORLD JAPAN (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.73:30120
#EXTINF:-1,Outdoor Channel (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.37:30120
#EXTINF:-1,TLC (HD) (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.26:30120
#EXTINF:-1,TV5 MONDE ASIE
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.72:30120
#EXTINF:-1,WBTV (FPT Play)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.14:30120
#EXTINF:-1,Dolife Hospital
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.127:30120
#EXTINF:-1,The Mira Hotel
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.123:30120
#EXTINF:-1,The Ocean Resort
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.121:30120
#EXTINF:-1,FPT Giới Thiệu Chương Trình
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.2:30120
#EXTINF:-1,FPT Giới Thiệu Dịch Vụ
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.137:30120
#EXTINF:-1,FPT Mở Két
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.26:30120
#EXTINF:-1,FPT Mở Két
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.97:30120
#EXTINF:-1,FPT Thể Thao
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.252:30120
#EXTINF:-1,VTC14 HD
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.103:30120
#EXTINF:-1,VTVCab11 _ VGS SHOP
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.2.167:30120
#EXTINF:-1,VTVCab13 _ VTV Hyundai Homeshopping
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.122:30120
#EXTINF:-1,VTVCab13 _ VTV Hyundai Homeshopping
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.79:30120
#EXTINF:-1,BTV6 _ Quê Hương Homeshopping
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.90:30120
#EXTINF:-1,K+1 HD (DRM)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.5:30120
#EXTINF:-1,K+NS HD (DRM)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.6:30120
#EXTINF:-1,K+PM HD (DRM)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.73:30120
#EXTINF:-1,K+PC HD (DRM)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.77:30120
#EXTINF:-1,QUỐC HỘI (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.148:30120
#EXTINF:-1,QPVN (HD 4Mbps)
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.4.217:30120
#EXTINF:-1,FPT Trực tiếp
http://1.55.7.116:8889/udp/225.1.1.94:30120