AlbanianFilm

#EXTM3U
#EXTINF:-1,Film “Njëri nga ata”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkqtkk/index1080.m3u8
#EXTINF:-1,Film “Të mjerët”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkkgqy/index1080.m3u8
#EXTINF:-1,Film “Dasmat dhe Pampersat”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/yqkzyt/360/index.m3u8
#EXTINF:-1,Film “Zonjusha”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/t0qggz/index1080.m3u8
#EXTINF:-1,Film “E kuqja”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkzxqx/index1080.m3u8
#EXTINF:-1,Film “Çlirimi”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkzxqz/index1080.m3u8
#EXTINF:-1,Film “Ne të tre”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkzxqy/index1080.m3u8
#EXTINF:-1,Film “Plisi”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkqztk/index720.m3u8
#EXTINF:-1,Film “Memory”
https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/yqkykg/1080/index.m3u8