Turkey

#EXTM3U

#EXTINF:-1,TR: TRT 1 SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/74
#EXTINF:-1,TR: TRT 1 FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1327
#EXTINF:-1,TR: TRT 4K
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/3126
#EXTINF:-1,TR: ATV SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/23
#EXTINF:-1,TR: ATV FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1330
#EXTINF:-1,TR: STAR TV SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/68
#EXTINF:-1,TR: STAR TV FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1328
#EXTINF:-1,TR: FOX TV SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/25
#EXTINF:-1,TR: FOX TV FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1356
#EXTINF:-1,TR: KANAL D SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/27
#EXTINF:-1,TR: KANAL D FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1331
#EXTINF:-1,TR: SHOW TV SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/39
#EXTINF:-1,TR: SHOW TV FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1329
#EXTINF:-1,TR: TV 8 SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/72
#EXTINF:-1,TR: TV 8 FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1384
#EXTINF:-1,TR: TV 8.5 SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1096
#EXTINF:-1,TR: TV 8.5 FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1966
#EXTINF:-1,TR: TEVE2 SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/125
#EXTINF:-1,TR: TEVE2 FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1363
#EXTINF:-1,TR: KANAL 7 SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/26
#EXTINF:-1,TR: KANAL 7 FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1335
#EXTINF:-1,TR: BEYAZ TV SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/52
#EXTINF:-1,TR: BEYAZ TV FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1357
#EXTINF:-1,TR: A HABER SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/22
#EXTINF:-1,TR: A HABER FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1360
#EXTINF:-1,TR: NTV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/180
#EXTINF:-1,TR: NTV FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1365
#EXTINF:-1,TR: HABER TURK SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/77
#EXTINF:-1,TR: HABER TURK FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1386
#EXTINF:-1,TR: CNN TURK SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/85
#EXTINF:-1,TR: CNN TURK FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1364
#EXTINF:-1,TR: BLOOMBERG HT SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/426
#EXTINF:-1,TR: BLOOMBERG HT FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1904
#EXTINF:-1,TR: ULKE TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/75
#EXTINF:-1,TR: ULKE TV FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1358
#EXTINF:-1,TR: TRT HABER SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/69
#EXTINF:-1,TR: TRT HABER FULL HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4491
#EXTINF:-1,TR: TGRT HABER SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/78
#EXTINF:-1,TR: 24 TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/54
#EXTINF:-1,TR: TVNET SD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/76
#EXTINF:-1,TR: TRT WORLD HD
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/134
#EXTINF:-1,TR: KANAL 360 TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/65
#EXTINF:-1,TR: KANAL B
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/70
#EXTINF:-1,TR: SHOW MAX
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7453
#EXTINF:-1,TR: TRT OKUL
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4495
#EXTINF:-1,TR: TRT TURK
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4496
#EXTINF:-1,TR: A2
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1317
#EXTINF:-1,TR: TRT-3 SPOR
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4497
#EXTINF:-1,TR: SEMERKAND TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/59
#EXTINF:-1,TR: TRT DIYANET
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/353
#EXTINF:-1,TR: LALEGUL TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/402
#EXTINF:-1,TR: TLC
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/333
#EXTINF:-1,TR: TELE 1
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/2539
#EXTINF:-1,TR: HALK TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/66
#EXTINF:-1,TR: Ulusal TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/152
#EXTINF:-1,TR: CEM TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/473
#EXTINF:-1,TR: FLASH TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/51
#EXTINF:-1,TR: Pamukkale TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1334
#EXTINF:-1,TR: DEHA TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1339
#EXTINF:-1,TR: BURSA TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1340
#EXTINF:-1,TR: Olay TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4421
#EXTINF:-1,TR: SIVAS SRT
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/3374
#EXTINF:-1,TR: HABERAKS
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7454
#EXTINF:-1,TR: YILDIZ TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7455
#EXTINF:-1,TR: TV 19 Corum
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4420
#EXTINF:-1,TR: ANADOLU DERNEK TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/3116
#EXTINF:-1,TR: MAVI KARADENIZ
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1377
#EXTINF:-1,TR: KON TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/6579
#EXTINF:-1,TR: Vizyon Turk
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/3230
#EXTINF:-1,TR: Kanal 58
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/9107
#EXTINF:-1,TR: Benguturk
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1940
#EXTINF:-1,TR: Hilal TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7452
#EXTINF:-1,TR: KRT TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7451
#EXTINF:-1,TR: BEREKET HAYVANCILIK
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4493
#EXTINF:-1,TR: DRT DENIZLI
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4492
#EXTINF:-1,TR: DURU TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7214
#EXTINF:-1,TR: EDESSA TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7215
#EXTINF:-1,TR: EM TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4503
#EXTINF:-1,TR: GUNEYDOGU TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7216
#EXTINF:-1,TR: KABE(CANLI) AL QURAN
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4502
#EXTINF:-1,TR: KANAL 3
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7217
#EXTINF:-1,TR: KANAL URFA
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7218
#EXTINF:-1,TR: KOY TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/8836
#EXTINF:-1,TR: TV 5
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/8835
#EXTINF:-1,TR: VATAN
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/8839
#EXTINF:-1,TR: RUMELI TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4500
#EXTINF:-1,TR: SAUDI SUNNAH
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/4501
#EXTINF:-1,TR: TEK RUMELI TV
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/7219
#EXTINF:-1,TR: TRT AVAZ
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/64
#EXTINF:-1,TR: TRT 6 KURDI
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/359
#EXTINF:-1,TR: S SONY MUTFAK
http://avrasyatv.net:2086/ibrahim/06092018/1968