ExYu

#EXTINF:-1, Banovina
rtmp://video.radio-banovina.hr/live/myStream
#EXTINF:-1, Slon
http://31.47.0.130:8081