ChinaCCTV

#EXTM3U #EXTINF:-1,CCTV1 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/855913400 #EXTINF:-1,CCTV2 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/207865461 #EXTINF:-1,CCTV4 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1672735112 #EXTINF:-1,CCTV5 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/802651639 #EXTINF:-1,CCTV6 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/842412899 #EXTINF:-1,CCTV7 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/50478674 #EXTINF:-1,CCTV8 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1207480934 #EXTINF:-1,CCTV9 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/297926554 #EXTINF:-1,CCTV10 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/994349493 #EXTINF:-1,CCTV11 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1299346285 #EXTINF:-1,CCTV12 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/60436700 #EXTINF:-1,CCTV13 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1423473307 #EXTINF:-1,CCTV14 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1985034441 #EXTINF:-1,山西卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/852868923 #EXTINF:-1,湖南卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/37140486 #EXTINF:-1,东方卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/801500076 #EXTINF:-1,浙江卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1062264874 #EXTINF:-1,安徽卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1820464168 #EXTINF:-1,江苏卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1357461061 #EXTINF:-1,贵州卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1511976006 #EXTINF:-1,广东卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/2105152808 #EXTINF:-1,广西卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/556810305 #EXTINF:-1,深圳卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/275200737 #EXTINF:-1,黑龙江卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/1048289668 #EXTINF:-1,湖北卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/870343982 #EXTINF:-1,重庆卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/202699720 #EXTINF:-1,山东卫视 http://183.191.168.200:9981/stream/channelid/960525534 […]

ChinaTV

#EXTM3U #EXTINF:-1,CCTV1 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/802700907 #EXTINF:-1,CCTV2 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/580093646 #EXTINF:-1,CCTV3 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/608207102 #EXTINF:-1,CCTV4 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/941028479 #EXTINF:-1,CCTV5 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/379469985 #EXTINF:-1,CCTV6 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1260116697 #EXTINF:-1,CCTV7 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/464849773 #EXTINF:-1,CCTV8 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1554106475 #EXTINF:-1,CCTV9 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1858044588 #EXTINF:-1,CCTV10 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/666278254 #EXTINF:-1,CCTV11 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/785422602 #EXTINF:-1,CCTV12 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/653423961 #EXTINF:-1,CCTV13 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/607724280 #EXTINF:-1,CCTV14 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/317755495 #EXTINF:-1,CCTV15 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/391838710 #EXTINF:-1,山西卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1843354454 #EXTINF:-1,湖南卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1677017367 #EXTINF:-1,东方卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1712420506 #EXTINF:-1,辽宁卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/314763875 #EXTINF:-1,浙江卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/859256399 #EXTINF:-1,安徽卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/499909720 #EXTINF:-1,江苏卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1483180635 #EXTINF:-1,北京卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/946358857 #EXTINF:-1,东南卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/189110150 #EXTINF:-1,金鹰卡通 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1538394062 #EXTINF:-1,四川卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1922712448 #EXTINF:-1,贵州卫视 http://171.118.146.26:9981/stream/channelid/1868166893 […]

AlbanianFilm

#EXTM3U #EXTINF:-1,Film “Njëri nga ata” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkqtkk/index1080.m3u8 #EXTINF:-1,Film “Të mjerët” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkkgqy/index1080.m3u8 #EXTINF:-1,Film “Dasmat dhe Pampersat” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/yqkzyt/360/index.m3u8 #EXTINF:-1,Film “Zonjusha” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/t0qggz/index1080.m3u8 #EXTINF:-1,Film “E kuqja” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkzxqx/index1080.m3u8 #EXTINF:-1,Film “Çlirimi” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkzxqz/index1080.m3u8 #EXTINF:-1,Film “Ne të tre” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkzxqy/index1080.m3u8 #EXTINF:-1,Film “Plisi” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/tkqztk/index720.m3u8 #EXTINF:-1,Film “Memory” https://naimi.gjirafa.com/api/media/gjvideo/yqkykg/1080/index.m3u8

PT

#EXTINF:-1,Trace Urban http://5.206.229.3:4022/udp/239.100.29.22:1234 #EXTINF:-1,FLASH NEWS http://5.206.229.3:4022/udp/239.100.29.24:1234

ChinaTV

#EXTM3U #EXTINF:-1,普洱新闻综合 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_PUERTV-1/G_PUERTV-1.m3u8 #EXTINF:-1,普洱公共频道 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_PUERTV-2/G_PUERTV-2.m3u8 #EXTINF:-1,普洱三套 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_PUERTV-3/G_PUERTV-3.m3u8 #EXTINF:-1,云南都市 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-2-HD/G_YNTV-2-HD.m3u8 #EXTINF:-1,云南都市 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-2/G_YNTV-2.m3u8 #EXTINF:-1,云南娱乐 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-3-HD/G_YNTV-3-HD.m3u8 #EXTINF:-1,云南娱乐 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-3/G_YNTV-3.m3u8 #EXTINF:-1,云南生活资讯 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-4-HD/G_YNTV-4-HD.m3u8 #EXTINF:-1,云南生活资讯 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-4/G_YNTV-4.m3u8 #EXTINF:-1,云南影视 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-5-HD/G_YNTV-5-HD.m3u8 #EXTINF:-1,云南影视 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-5/G_YNTV-5.m3u8 #EXTINF:-1,云南公共 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-6-HD/G_YNTV-6-HD.m3u8 #EXTINF:-1,云南公共 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTV-6/G_YNTV-6.m3u8 #EXTINF:-1,云南少儿 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTVSE-HD/G_YNTVSE-HD.m3u8 #EXTINF:-1,云南少儿 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTVSE/G_YNTVSE.m3u8 #EXTINF:-1,云南国际 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_YNTVGJ/G_YNTVGJ.m3u8 #EXTINF:-1,云南移动电视 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_QICAIGONGJIAO/G_QICAIGONGJIAO.m3u8 #EXTINF:-1,昆 明新闻综合 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_KMTV-1/G_KMTV-1.m3u8 #EXTINF:-1,昆 明经济生活 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_KMTV-2/G_KMTV-2.m3u8 #EXTINF:-1,昆 明科学教育 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_KMTV-3/G_KMTV-3.m3u8 #EXTINF:-1,昆 明文体娱乐 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_KMTV-4/G_KMTV-4.m3u8 #EXTINF:-1,昆 明影视综艺 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_KMTV-5/G_KMTV-5.m3u8 #EXTINF:-1,昆 明公共频道 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_KMTV-6/G_KMTV-6.m3u8 #EXTINF:-1,昭通一套 http://39.130.205.81:6610/gitv_live/G_ZHAOTONG-1/G_ZHAOTONG-1.m3u8 […]